Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

J. Ablewicz
Pages 307-308

Myśl katolicka wobec teorii samorodztwa