Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

J. Majkowski
Pages 304-305

Drogi samopoznania