Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Albert M. Krąpiec
Pages 293-296

Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle noważytnej psychologii