Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Józef Pastuszka
Pages 289-290

Filozofia wieczysta w zarysie