Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Eugeniusz Żukowski
Pages 191-197

Niektóre porządki w zdaniach rozłącznych i równoważnych