Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Maria Winowska
Pages 165-190

Gabriel Marcel
czyli na tropach chrześcijańskiego egzystencjalizmu