Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Wincenty Granat
Pages 123-137

Styl tomizmu
Na marginesie „De ente et essentia" św. Tomasza z Akwinu