Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Stanisław Adamczyk
Pages 98-122

Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznj