Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

I. M. Bocheński
Pages 64-82

Wstęp do teorii analogii