Polish Journal of Philosophy

Volume 2, Issue 2, Fall 2008

Urszula M. Żegleń
Pages 152-154

Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem świadomości
[What is it like to be conscious. Analytic theories of mind and the problem of consciousness]