Philotheos

Volume 10, 2010

Frano Prcela
Pages 324-336

Spis Jurja Križanića „Della Missione in Moscovia“ (1641)
Prikaz djela i njegove dijaloške i teološke implikacije za aktualni ekumenski dijalog Katoličke crkve s Pravoslavnim crkvama