Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Czesław Głombik
Pages 47-58

Z historie polských setkání s Janem Patočkou
O sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách