Sign Systems Studies

Volume 30, Issue 2, 2002

Sadeq Rahimi
Page 464

Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte

Usage and Metrics
PDC