Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

John Deely
Page 48

Semiootika kui kultuuri mitteteadvuse uuestiavastamine postmodernistlikul ajajärgul. Kokkuvõte