Roczniki Filozoficzne

Volume 10, Issue 4, 1962

Pages 87-126

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej profesorow wyższych zakładow teologicznych w Polsce