Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Jerzy Koperek
Pages 100-104

Koncepcja osoby ludzkiej w kontekście personalizmu Karola Wojtyły

Usage and Metrics
Dimensions
PDC