Forum Philosophicum

Volume 4, 1999

Roman Darowski SJ
Page 234

Działalność filozoficzna Jakuba Ortiza SJ (1564-1625) w Polsce i na Litwie

Usage and Metrics
Dimensions
PDC