Forum Philosophicum

Volume 3, 1998

Stanisław Obirek SJ
Pages 279-280

Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych, 1872-1918, [Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918]

Usage and Metrics
Dimensions
PDC