The Chesterton Review en Español

Volume 5, Issue 1, 2011/2012

Los Relatos del Padre Brown & La Balada del Caballo Blanco Celebrando el Centenario

Ian Boyd, C.S.B.
Pages 72-79

Paràboles del Father Brown

Aquest article del R. P. Ian Boyd fou presentat a les conferències de Barcelona, Espanya (octubre 2011); Santiago de Xile (octubre 2011) i Buenos Aires, Argentina (novembre 2011), per celebrar el centenari de les històries del Pare Brown. La conferència fou traduïda al català per a la sessió realitzada a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Traducción de Silvia Coll-Vinent.

Usage and Metrics
Dimensions
PDC