Studia Neoaristotelica

Volume 15, Issue 3, 2018

Series Bohemoslovaca

Franz Brentano, Hynek Janoušek
Pages 1-61

Ontologický důkaz Boží existence
překlad a úvodní studie