PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Neoaristotelica

Volume 4, Issue 1, 2007

A Journal of Analytic Scholasticism

Lukáš Novák
Pages 3-4

Anselmův ontologický důkaz očima teorie abstraktních objektů
Úvodní poznámka