Studia Neoaristotelica

Volume 3, Issue 1, 2006

A Journal of Analytic Scholasticism

Daniel Heider
Pages 107-110

Zpráva o filosoficko-teologické sekci konference Jezuité v českých zemích Bohemia Jesuitica 1556–2006
A Journal of Analytic Scholasticism