PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 68, Issue 1, 2021

Ivana Holzbachová
Pages 143-146

Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi