PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 67, Issue 2, 2020

Helena Pavlincová, Jiří Gabriel
Pages 71-93

Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1926–1950

Předkládáme čtenářům druhou část našeho pohledu na dějiny Filosofického semináře. V části první1 jsme připomněli sté výročí ustavení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1919 Sb. ze dne 28. ledna 1919. V listopadu téhož roku byla zahájena výuka na jejích prvních dvou fakultách, lékař­ské a právnické, přírodovědecká fakulta zahájila výuku v omezené míře na podzim 1920. Na filosofickou fakultu přišli první studenti 1. října 1921.

Usage and Metrics
PDC