Studia Philosophica

Volume 64, Issue 1, 2017

Jiří Gabriel
Pages 115-117

Z Jednoty filosofické