PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 62, Issue 2, 2015

Rostislav Niederle
Pages 123-129

Realismus v umění: krátká poznámka

Nahlédnuto filozoficky bylo umění, a zejména literatura, vždy nějak spojováno s pravdou. Cílem každého dobrého umělce bylo a je sdělit cosi podstatného o světě, ne­boli říci pravdu. Kdo ze spisovatelů chtěl kdy záměrně lhát či mást? Uměleckému dílu, považovanému za pravdivé, je běžně připisován atribut realistické. Znamená řečené, že pojem realismu jako něčeho, co je spojováno s pravdou, náleží všem uměleckým dílům? Je v tomto smyslu realismus triviální pojem? Cílem příspěvku je pokus o vyjasnění pojmu umělecký realismus. Po citátech vybraných autorů či filozofů k věci je učiněn krátký pokus o vyjasnění realismu pomocí sémantiky možných světů. Je zjištěno, že čím širší by reprezentace světů byla, tím méně by byla informativní. Nejrealističtější dílo by v posledku neříkalo nic. Sémantika možných světů proto není shledána vhodným ná­strojem pro explikaci pojmu umělecký realismus. V poslední části je krátce představen smysluplný pojem realismu.