Studia Philosophica

Volume 62, Issue 1, 2015

Bronislav Stupňánek
Pages 5-15

Anaximandrův πρηστῆρος αὐλός

Slovo πρηστήρ vyvolává zmatek a spory, téměř kdekoli se objeví. Jeho slovníkové heslo bylo v LSJ několikrát významně přepracováno, problémy se však stále vyřešit nepodařilo. Nejasnost výrazu spočívá také v tom, že popisuje tornádové, ohnivé a zářící meteorologické jevy. Nedávná diskuze o výrazu πρηστῆρος αὐλός u Anaximandra tento problém opět nastolila. Tato studie objasňuje význam výrazu πρηστῆρος αὐλός stejně tak jako slova πρηστήρ na základě zkoumání veškerých známých výskytů tohoto slova. Studie vylučuje význam „měchy“, význam „blesk“ se potvrzuje spíše pro pozdní texty, základní význam „tornádo“ je typický zejména pro autory spojené s námořnictvím a meteorologií. Πρηστῆρος αὐλός je trychtýř tornáda. Na základě současných meteorologických znalostí (s ohledem na oblast Řecka) je také vysvětleno, proč bylo tornádo často vnímáno jako ohnivé.