PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Studia Philosophica

Volume 57, Issue 2, 2010

Wolfgang Welsch
Pages 47-60

Záhada zvláštnosti člověka

Ve studii s tematikou kulturní a filosofické antropologie rozlišuje autor mezi třemi obdobími, v kterých se vytvářela specifika člověka jako živočišného rodu. Odlišuje první fázi 7–2,5 milionu let), která začíná oddělením linie hominidů a opolidí. V druhé fázi, kterou označuje jako protokulturní (2,5 mil.–40 tis. let), vstupuje do vývoje člověka prudká dynamika, která ústí v začátku kulturní evoluce. Biologická evoluce je dokončena, genová výbava člověka se nadále nemění, člověk nic nedostává zvenčí, ale vytváří celou svoji kulturu z prostředků vytvořených evolucí. Tím se vyznačuje třetí fáze, která sahá od mladšího paleolitu přes neolitickou revoluci, vznik městských kultur až po současnost. Autor se hlásí k darwinismu a zdůrazňuje, že největší zvláštností člověka je jeho vlastní schopnost, s níž oddělil svůj vývoj od závislosti na genetických změnách a nalezl řešení všech životních úkolů a situací v optimalizaci kulturně evolučních prostředků.

Usage and Metrics
PDC