Studia Philosophica

Volume 57, Issue 1, 2010

Ve službě filosofii Na počest Jiřího Gabriela: In Service of Philosophy. In Honor of Jiří Gabriel

Miloš Dokulil
Pages 27-34

Živý pramen „české filosofické reflexe“?