PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 42, Issue 2/3, 2014

Vytautas Tumėnas
Page 240

Diagonaalornamendi tekstuaalsus: signifikatsiooni ajaloolised teisenemised Balti perspektiivist