PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Sign Systems Studies

Volume 28, 2000

Michail Lotman
Page 241

Vene värss
meetrika, värsisüsteemid ja prosoodika (generatiivne ülevaade). Kokkuvõte