PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 69, Issue 3, 2021

Jeff JordanOrcid-ID
Pages 87-103

Argument z Bożego Ukrycia i Chrześcijańska Miłość

W artykule argumentuje się, że konceptualne zasoby chrześcijaństwa obalają argument z ukryciu. Według autora zróżnicowanie Bożej miłości poddaje w wątpliwość słuszność rozumowania Schellenberga. Gdybyśmy rozumieli doskonałą miłość jako maksymalną i równą troskę oraz utożsamianie się ze wszystkimi i dla wszystkich, wtedy Boża miłość pociągałaby za sobą Bożą bezstronność, ale z powodu konfliktu interesów między ludźmi doskonała Boża miłość nie może być maksymalna.