PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 68, Issue 3, 2020

Divine Providence and Chance

Stanisław Judycki
Pages 137-147

Nieprzezwyciężona Wola Boga I Tajemnica Wolności Stworzonych Bytów
Komentarz Do Książki Opatrzność Boża, Wolność, Przypadek Dariusza Łukasiewicza

Artykuł jest komentarzem do książki Dariusza Łukasiewicza Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Zasadniczą jego tezą jest to, że nie istnieje wolność ludzka jako nie-kauzalny generator wolnych aktów. Prawdziwej wolności doświadczymy tylko w życiu wiecznym, a stanie się ona dla nas czymś realnym dopiero wtedy, gdy zostanie nam ujawniona nasza indywidualna istota. Życie wieczne polegać będzie, między innymi, na ujrzeniu, w jaki sposób wszystkie nasze działania wypływają z naszej indywidualnej istoty.

Usage and Metrics
PDC