PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 68, Issue 3, 2020

Divine Providence and Chance

William Hasker
Pages 35-53

Jak Stworzyć Świat

W tym eseju analizuję dwie modalności, dzięki którym można zrealizować złożona zadanie – nazywam je szczegółową kontrolą i celową przypadkowością. Rozważam, która z nich lepiej opisuje stworzenie przez Boga wszechświata, w świetle tego, co wiemy o stworzeniu na podstawie nauki. Badam również związek między tym zagadnieniem a poglądami na temat boskiej Opatrzności, w tym „otwartego teizmu probabilistycznego”, który proponuje Łukasiewicz.

Usage and Metrics
PDC