PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 45/46, Issue 2, 1997/1998

Filozofia Moralonści, Filozofia Religii

Tadeusz Styczeń
Pages 5-38

Etyka jako antropologia normatywna
W sprawie epistemologicznie zasadnego i metodologicznie poprawnego punktu wyjścia etyki, czyli od stwierdzenia: „Jest tak” - „Nie jest tak” do naczelnej zasady etycznej. Questio disputata

Usage and Metrics
PDC