PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 28, Issue 4, 1980

Psychologia

Zdzisław Chlewiński
Pages 5-26

Zjawisko polaryzacji ostrożność—ryzyko w sytuacjach grupowego podejmowania decyzji

Usage and Metrics
Dimensions
PDC