Roczniki Filozoficzne

Volume 19, Issue 3, 1971

Zygmunt Hajduk
Pages 61-75

Wyjaśniająca funkcja redukcji