PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 17, Issue 1, 1969

Andrzej Wawrzyniak, Zofia J. Zdybicka
Pages 63-121

Z dziejow metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918—1968)