Roczniki Filozoficzne

Volume 9, Issue 1, 1961

Halina Bortnowska
Pages 141-144

Z problematyki metafdlożoficznej u Ducasse‘a