Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Page 308

Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych