Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

J. Ablewicz
Page 307

Psychologia jako nauka