Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

W. Granat
Pages 301-302

Spór o istnienie świata