Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Kazimierz Klósak
Pages 292-293

Pojęcie i słowo