PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 1, 1948

Antoni Korcik
Pages 138-164

Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego współczesnej logiki zdań