Polish Journal of Philosophy

Volume 6, Issue 2, Fall 2012

Krzysztof Posłajko
Pages 111-113

Odsłonić tajemnicę znaczenia, [To Reveal the Secret of Meaning] by Aleksandra Derra