Polish Journal of Philosophy

Volume 5, Issue 2, Fall 2011

Paweł Armada
Pages 123-126

Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke’a: tradycja klasyczna i jej krytycy, [A History of Political Philosophy from Thucidydes to Locke]