Forum Philosophicum

Volume 23, Issue 2, Autumn 2018

Mimetic Wisdom: René Girard and the Task of Christian Philosophy

Jakub Pruś
Pages 352-355

Piotr Warzoszczak. Fikcjonalizm modalny [Modal Fictionalism]