Forum Philosophicum

Volume 15, Issue 1, Autumn 2010

Jacek Poznański
Pages 238-242

Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki [Discovering the Axiological Dimension of Science] by Agnieszka Lekka-Kowalik