Forum Philosophicum

Volume 15, Issue 1, Autumn 2010

Piotr Duchliński
Pages 235-238

Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations] by Tadeusz Szubka