PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 13, Issue 2, Autumn 2008

Paweł Urgacz
Pages 387-390

Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz